Методи на плаќање

Посетителите на интернет страната malenacosmetics.com.mk можат да ги купуваат производите и услугите истакнати на интернет страната користејки ги следните методи на плаќање:

1. Плаќање онлајн со платежна картичка
КУПУВАЧИТЕ и ПОСЕТИТЕЛИТЕ кои пристапуваат кон користењето на сервисот за онлајн плаќање треба да се сопственици на валидна платежни картичка која им е издадена на нивно име и кои го поседуваат оригиналот од картичката со која го реализираат купувањето. ПОСЕТИТЕЛОТ може да купува на страната на Malenacosmetics.com.mk и на нашата страна ќе се води како анонимен посетител, но пред сервисите за плаќање ќе мора да се идентификува и да ги внесе своите лични податоци - единствена разлика е тоа што за malenacosmetics.com.mk тој останува анонимен и интернет продавницата не е во можност да го извести за неговата нарачка. Со самото впишување на личните податоци и податоците за платежната картичка и потврда на нарачка од страна на КУПУВАЧОТ, истата ќе биде процесуирана и трансакцијата ќе биде извршена. Податоците за платежната картичка ги обработува и единствено со нив располага системот на Банката овластен за e-commerce. По комплетирањето на нарачката КУПУВАЧОТ ќе добие e-mail порака која ќе содржи потврда дека нарачката на КУПУВАЧОТ е успешно извршена, КУПУВАЧОТ деталите за нарачката може да ги види преку својот профил.

2.Преку Банка
КУПУВАЧОТ и ПОСЕТИТЕЛОТ на каса можат да одберат и плаќање преку банка, при што ке ја добијат сумата, сметката и целта на уплатата (шифра на нарачката). Испораката ке биде извршена по добивање на средствата на правното лице ,,Миком-98,, Кочани, на жиро-сметката ____________________________, со цел на дознака- шифрата на артиклот,или опис на артиклот. КУПУВАЧОТ правно лице до ,,Миком-98,, може да достави барање за издавање на профактура. Испораката ќе се оствари по плаќање на издадената профактура, и при добивање на артикалот ке добие и фактура. Секогаш со вас

Миком-98